REFERENSER

Kvinna i 45-årsåldern

Då modern hastigt avled befann sig övriga syskon utomlands. Kvinnan hade fullt upp med att mitt i den egna sorgeprocessen ordna kring begravning. Utrymning av bostaden och avyttring av föremål i samband med detta blev övermäktigt.

Här avlastade min tjänst som möjlighet att fokusera på det som kändes mest angeläget i situationen. Det blev också enklare att fördela bördan mellan syskonen genom att man delade på en faktiskt kostnad i stället för arbetsinsats, tid, närvaro etc.

Man i 50-årsåldern

Efter föräldrarnas bortgång hade mannen 30 flyttkartonger med osorterade föremål stående i källaren. Han ville inte göra sig av med föremålen innan han visste vad som är värt vad.

Tillsammans gick vi igenom samtliga kartonger på plats och sorterade i olika lotter – sälja på auktion, sälja på blocket, skänka till välgörenhet, behålla som minne eller slänga. En del föremål som mannen trodde var värdelösa gick att lämna in till auktion och andra föremål kunde kasseras. Genom min kunskap om marknaden kan jag bedöma vad som har ett ekonomiskt värde och vart det bäst ska avyttras.

SAGT OM

”Det känns oerhört skönt att du hållit oss i handen och guidat oss genom hela denna process. När man har känt sig vilsen har du med enkelhet visat rätt väg. Det har känts oerhört tryggt att du stått på vår sida!”

– Fredrik 42 år

”Att ta hand om en nära familjemedlems dödsbo är en svår och annorlunda process, både emotionellt och praktiskt. För oss har Elisabeths hjälp varit värd mer än pengar under denna resa”

– My 38 år

”Oj – vi trodde bara det var gamla grejer och skräp, så roligt det var att höra om allt vi fick med i köpet av huset. Vi har behållit en hel del av föremålen och med den nya kunskapen kring dem så fick vi ny blick för dessa saker.

– Sara 26 år och Jakob 28 år

”Jag och min syster har inte orkat ta tag i det, så skönt att få hjälp i detta projekt”

– Eva 47 år

”Tack för fin, personlig och professionell hjälp”

– Johan 61 år

”Tack, Det kändes skönt att träffa en förtroendeingivande värderare”

– Ulla 86 år

”Elisabeth var flexibel med mötestider och vi kunde träffas snabbt”

– Christina 52 år

”När jag sökte hjälp för att värdera Pappas dödsbo ville jag få tag på en person som var opartisk, och som inte själv köpte eller sålde vidare. Vid första samtalet per telefon fick jag en god känsla eftersom Elisabeth var lugn, saklig, kunnig och förstod i vilken situation vi befann oss i, hon förklarade ingående hur allt skulle gå till och vad det kostade. Jag rekommenderar Elisabeth med varm hand till alla som vill få en otrolig bra och fin värdering”

– Hans 50 år

”Känsligt att få in en annan människa i sitt föräldrahem. Det blir väldigt intimt och speciellt att behöva ta ställning till alla saker. Elisabeth hjälpte oss på ett tryggt och professionellt sätt”

– Anette 58 år.

Elisabeth kom in tidigt i processen och det var väldigt skönt att kunna lämna nyckeln och samordningen av allt bestyr vid avvecklingen av min systers villa i Göteborg. Hon höll mig hela tiden uppdaterad med täta återkopplingar i mail och per telefon”

– Bengt 65 år

”Jag bor i Stockholm och lever hektiskt med arbete och familj. Det var mycket smidigt att vi kunde ses och arbeta intensivt över helgen. På drygt en dag blev vi klara med mosters kvarlåtenskap, allt skulle vara klart till begravningen veckan efter”

– Björn 54 år