MINA TJÄNSTER SOM VÄRDERINGSMAN

Jag erbjuder skräddarsydda lösningar där dina behov är i fokus vid värdering, sortering och försäljning av föremål. Jag är på plats och kan hjälpa dig med det svåra och många gånger känslomässigt tunga arbetet med att sortera och ta ställning till alla personliga saker och ting. Jag hjälper dig så att du kan ta rätt beslut om vad som skall behållas, skänkas eller avyttras, t.ex. vid döstädning. Döstädning är att sortera och rensa bland tillhörigheter – För att skapa ordning men också för att närstående skall slippa ta hand om sakerna i ett dödsbo.

Under min tid som VD vid ett auktionsföretag kom jag ofta i kontakt med privatpersoner som i samband med flytt eller upplösning av dödsbo befann sig i en svår och stressad situation och var i behov av en oberoende värderare (ibland kanske man inte vill sälja något men ändå behöver hjälp med en värdering). Det är just denna tjänst mitt företag erbjuder i form av konsult med timdebitering.

VÄRDERING AV DÖDSBO

Vid genomgång av ett dödsbo så kan jag på ett enkelt och snabbt sätt hjälpa er värdera föremål. Rent praktiskt går det till så att vi tittar på föremål efter föremål efter dina önskemål. Jag ger sedan ett kort utlåtande där du får tips och information om föremålet ska säljas, sparas, skänkas eller slängas.

På det här sättet kan du känna dig trygg med att föremålen vid ett dödsbo tas om hand på ett korrekt sätt.

Läs mer om hur en värdering vid dödsbo går till.

VÄRDERING AV FÖREMÅL

Elisabeth Kolosh AB utför värderingar av möbler, antikviteter, designföremål, konst och övrigt lösöre.

Jag är opartisk förordnad värderingsman utsedd av Sveriges Handelskamrar och kan upprätta besiktnings- och värderingsutlåtanden inför bl.a. bouppteckning, bodelning och skiften. Att värdera moderna möbler för offentlig miljö för försäkringsbolag ingår också i mina uppdrag. Där kunder såsom Trygg-Hansa och Länsförsäkringar är mina uppdragsgivare.

Min erfarenhet i branschen är lång och jag har ett brett kontaktnät av andra experter för samråd kring enskilda föremål. Värdering kan vara aktuellt i samband med arvskifte, försäkring, bouppteckning, bodelning eller vid försäljning. Jag utför värderingsuppdrag i västra Sverige. Värderingar utförs på plats i hemmet eller genom enskilda värderingsförfrågningar via e-brev. Kunduppgifter hanteras naturligtvis konfidentiellt.

MÖBELVÄRDERING

Inom möbelområdet sträcker sig min kunskap från 1700-talets fanerade byråar och förgyllda speglar till helt moderna och samtida möbler och designföremål. Mina utbildningar från snickeri, träteknik och konservering samt ett djupt intresse för inredningskonstens äldre och yngre historia innebär att jag med glädje värderar både gamla och nya möbler.

Genom min erfarenhet och kunskap kring möbelkonstruktion, ytbehandlingar, träslag och möbelteknik utför jag expertbesiktningar av moderna och antika möbler och stolar för försäkringsbolag vid inbrott, transportskador, vattenskador och brand.

HJÄLP VID FÖRSÄLJNING

Att få ut bästa betalning för äldre föremål och antikviteter är inte alltid lätt. Med min erfarenhet och stora kontaktnät i antik- och auktionsbranschen säljs dina föremål till rätt pris på rätt marknad.

VÄRDERING INFÖR FLYTT

I samband med flytt från större till mindre boende eller avveckling av dödsbo krävs planering och mycket arbete som skall utföras under begränsad tid. Jag hjälper till med värdering av lösöre så att du i många fall slipper onödig transport av föremål du ändå vill sälja eller avyttra.