MINA TJÄNSTER

Jag erbjuder skräddarsydda lösningar där dina behov är i fokus vid uppsortering och försäljning av föremål samt hjälp med organisation vid flytt eller avveckling av ett dödsbo. Jag är på plats och kan hjälpa dig med det mödosamma och många gånger känslomässigt tunga arbetet med att sortera och ta ställning till alla personliga ägodelar. Jag bistår dig så att du kan ta rätt beslut om vad som skall behållas, skänkas bort eller avyttras.

Under min tid som VD vid ett auktionsföretag kom jag ofta i kontakt med privatpersoner som i samband med flytt eller upplösning av dödsbo befann sig i en mycket svår och stressad situation. Som auktionist kunde jag inte hjälpa dem med alla deras behov och det fanns ingen jag kunde hänvisa till. Det är just den tjänsten mitt företag erbjuder.

VÄRDERING AV FÖREMÅL

Elisabeth Kolosh AB utför värderingar av möbler, antikviteter, designföremål, konst och övrigt lösöre.

Jag är förordnad värderingsman av Sveriges Handelskamrar och upprättar besiktnings- och värderingsutlåtanden inför bl.a. bouppteckning, bodelning och skiften.

Min erfarenhet i branschen är lång och jag har ett brett kontaktnät av andra experter för samråd kring enskilda föremål. Värdering kan vara aktuellt i samband med arvskifte, försäkring, bodelning eller vid försäljning. Jag utför värderingsuppdrag i västra Sverige. Värderingar utförs på plats i hemmet eller genom enskilda värderingsförfrågningar via e-brev. Kunduppgifter hanteras naturligtvis konfidentiellt.

MÖBELVÄRDERING

Inom möbelområdet sträcker sig min kunskap från 1700-talets fanerade byråar och förgyllda speglar till helt moderna och samtida möbler och designföremål. Mina utbildningar från snickeri, träteknik och konservering samt ett djupt intresse för inredningskonstens äldre och yngre historia innebär att vi med glädje värderar både gamla och nya möbler.

Genom min erfarenhet och kunskap kring möbelkonstruktion, ytbehandlingar, träslag och möbelteknik utför jag expertbesiktningar av moderna och antika möbler och stolar för försäkringsbolag vid inbrott, vattenskador och brand.

HJÄLP VID FÖRSÄLJNING

Att få ut bästa betalning för äldre föremål och antikviteter är inte alltid lätt. Med min långa erfarenhet och stora kontaktnät i antik- och auktionsbranschen lotsar vi dig fram så att dina föremål säljs till rätt pris på rätt marknad från det stora auktionshusen till Blocket.se.

Bästa pris för dina föremål.

Rätt marknadsplats.

Samordning av transport till försäljningsställe mm.

INFÖR FLYTT

I samband med flytt från större till mindre boende eller avveckling av dödsbo krävs planering och mycket arbete som skall utföras under begränsad tid. För att avlasta dig hjälper vi till med struktur, logistik och kontakt med bland annat flyttfirmor, städfirmor och försäljningskanaler för att processen skall löpa på snabbt, enkelt och effektivt.

Planering och arbete inför flytt.

Jag ombesörjer kontakter och samordnar arbetets gång.

Effektivisering som sparar både tid och kostnad.