HUR GÅR PROCESSEN TILL?

Först etablerar jag en kontakt med dödsboets delägare, arvingar, barn eller mottagare av testamentarisk gåva.

Det första mötet är mycket viktigt, jag tar del av information och jag berättar om hur arbetet kommer att gå till, det är viktigt att alla parter kan följa arbetet (Jag har erfarenhet av större projektarbete och komplicerad logistik i samband med de stora föremålsflyttarna under min tid på Nordiska museet, Stockholm).

Jag är lojal med min uppdragsgivare och med fullständig diskretion. Jag är ”den förlängda armen”, ”spindeln i nätet” för att allt skall gå snabbt och smidigt.

Jag erbjuder ett brett kontaktnät, en gräddfil. Auktionshus och uppköpare vet att jag gjort ett första urval och därför får mina kunder en snabb och god servis. Jag fotograferar, ställer frågor om intresse till olika försäljningskanaler från internationella auktionshus som Sothebys via kvalitetsauktioner i Stockholm som Bukowskis, Stockholms Auktionsverk och Uppsala Auktionskammare till lokala aktörer och specialhandlare.

Det är kunden som efter mina marknadsundersökningar tar beslutet om var de olika objekten skall säljas.

Kunder har olika önskemål, för många räcker en värdering med råd och direktnummer till kontakter, medan andra väljer att ta hjälp med hela processen fram tills lägenheten eller huset är så pass tömt att mäklaren att kan sälja bostaden eller att det är klart för inspektion av hyresbolag. Det är framförallt kunder som är mycket upptagna eller bosatta på annan ort som väljer det senare av alternativen. Jag kvitterar ut nyckel och ombesörjer alla möten i processen av att tömma ett hem.

Om kunden så önskar kan jag ombesörja omsorgsfull packning av föremål som skall fraktas iväg.

Loggbok förs i löpande enkel form (excel-dokument), om kunden så önskar. Innan jag påbörjar arbetet tar jag alltid översiktsbilder på alla rum samt jag tar fotografier på de enskilda föremålen under arbetet gång som mitt underlag vid värdering när jag konsulterar mina databaser samt korrespondens med svenska och internationella experter.

Samtliga bilder och skriftlig dokumentation bifogas till kund på ett USB-minne, om så önskas. Många kunder vill efter hemmet har brutits upp ha bilderna som ett minne av den anhörige.

Jag har en god föremålskunskap, bred förankring i branschen, jag är saklig och har människokunskap. Jag kan förstå att man i lägen som dessa kan vara ilsken, förtvivlad, ledsen och jag är inte rädd för att möta det.