AV SVERIGES HANDELSKAMRAR FÖRORDNAD VÄRDERINGSMAN OBEROENDE OCH SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR VID VÄRDERING, SORTERING OCH AVVECKLING AV HEM OCH DÖDSBON.