”När jag sökte hjälp för att värdera Pappas dödsbo ville jag få tag på en person som var opartisk, och som inte själv köpte eller sålde vidare.”

–  Hans 50 år

 

”Jag har gått igenom och värderat mina föremål för att minska risken för framtida konflikter.”

– Berit 68 år

För att få bästa hjälp med värdering och avvecklingen av ett hem så är det många beslut som behöver att tas. Jag hjälper dig igenom hela processen.

Vad jag som värderare gör:

Jag är fristående och oberoende värderingsman vilket betyder att jag inte är knuten till något auktionshus. Jag varken köper eller säljer antikviteter, föremål eller konst.

Jag värderar hela hem eller det som vanligen kallas lösöre, dvs. möbler, mattor, tavlor, glas, porslin m.m.

Inför bouppteckningar, skiften och skilsmässor utför jag lösöresvärderingar med dokumentation i form av ett skriftligt och detaljerat värderingsutlåtande och om kunden så önskar även kompletterat med fotografier.

Jag utför värderingar för försäkringsbolag i samband med stöld, brand och transportskador.

Uppsortering av ägodelar – jag ger råd om vad som kan behållas, vad som kan säljas och vad som kan skänkas eller slängas. Jag hjälper till i processen med att sälja i olika kanaler och finna de bästa marknadsplatserna – från auktioner, antikhandlare, specialsamlare, second hand, Blocket eller liknande.

Läs vidare om alla mina tjänster

När behöver du anlita en värderare?

När en nära anhörig har avlidit kan det finnas behov av att veta vad som har ett värde och vad som saknar ekonomiskt värde – i vissa fall kanske det kan räcka med en muntlig genomgång av lösöret.

I samband med arvskiften med särkullbarn kan behovet av skriftlig värdering av hemmet vara extra viktig.

När man som arvtagare bor på annan ort än den avlidne kan Elisabeth Kolosh AB anlitas som samordnare av alla kontakter och ta hand om processen med avveckling av hemmet.

Att stå inför uppgiften att gå igenom, ta ställning till och kanske göra sig av med ärvda ägodelar kan vara både tidskrävande och känslomässigt ansträngande – jag hjälper dig genom processen.

AV SVERIGES HANDELSKAMRAR FÖRORDNAD VÄRDERINGSMAN OBEROENDE OCH SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR VID VÄRDERING, SORTERING OCH AVVECKLING AV HEM OCH DÖDSBON.

Jag och min syster orkade inte ta tag i dödsboet efter vår mamma, vi var känslomässigt slut av allt annat som skulle ordnas – så skönt att få hjälp i detta projekt.

Eva 47 år

Elisabeth kom in tidigt i processen och det kändes bra att kunna lämna nyckeln och samordningen av allt bestyr vid avvecklingen av min systers villa i Göteborg. Hon höll mig hela tiden uppdaterad med täta återkopplingar i mail och per telefon.

Bengt 65 år

Jag bor i Stockholm och lever hektiskt med arbete och familj. Det var mycket smidigt att vi kunde ses och arbeta intensivt över helgen. På drygt en dag blev vi klara med allt med mosters kvarlåtenskap, allt skulle vara klart till begravningen veckan efter.

Björn 54 år