”När jag sökte hjälp för att värdera Pappas dödsbo ville jag få tag på en person som var opartisk, och som inte själv köpte eller sålde vidare.”

– Hans 50 år

För att få bästa hjälp med avvecklingen och upplösningen av ett hem så är det många beslut som behöver att tas. Jag hjälper dig igenom hela processen.

Läs om hur det går till

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar med dina behov i fokus vid uppsortering och försäljning av föremål samt hjälp med organisation vid flytt eller avveckling av ett dödsbo.

Läs mer om våra tjänster

Skriv eller ring för ett första samtal för att se på vilket sätt vi kan hjälpa dig med värdering, sortering och avveckling av hem och dödsbo.

Kontakta oss

”Vi bor i Skåne och farbrors hyreslägenhet i Göteborgs som var fylld med föremål skulle tömmas. Vi fick snabb och effektiv hjälp med allt under kvällstid och helg.”

– Lena 56 år och Anders 58 år

”Att ta hand om en nära familjemedlems dödsbo är en svår och annorlunda process, både emotionellt och praktiskt. För oss har Elisabeths hjälp varit värd mer än pengar under denna resa”- My 38 år

Vi fick hjälp av med att värdera pappas hem så att vi syskon kunde göra en ”rättviseuppdelning”

– Yvonne 62 år.

Vad vi gör:

Oberoende värderingar – vi är inte knutna till något auktionshus och därför inte låsta till en försäljningskanal, utan hjälper dig att finna de bästa marknadsplatserna för de enskilda föremålen.

Vi värderar hela hem eller det som vanligen kallas lösöre, dvs. möbler, mattor, tavlor, glas, porslin m.m.

Inför bouppteckningar, skiften och skilsmässor utför vi lösöresvärderingar med dokumentation i form av skriftligt och detaljerat värderingsutlåtande och om kunden så önskar även kompletterat med fotografier.

Uppsortering av ägodelar – vi ger råd om vad som bör behållas, vad som kan säljas och vad som kan skänkas eller slängas. Processen med att sälja i olika kanaler – från auktioner, antikhandlare, specialsamlare, second hand, Blocket eller liknande.

Vi utför värderingar för försäkringsbolag i samband med stöld, brand och transportskador.
Läs vidare om alla våra tjänster

När behöver du våra tjänster?

När en nära anhörig har dött kan det finnas behov av att veta vad som har ett värde och vad som saknar ekonomiskt värde – i vissa fall kanske det kan räcka med en muntlig genomgång av lösöret.

I samband med arvskiften med särkullbarn kan behovet av skriftlig värdering av hemmet vara extra viktig.

När man som arvtagare bor på annan ort än den avlidne kan Elisabeth Kolosh AB anlitas som samordnare av alla kontakter och ta hand om processen med avveckling av hemmet.

Att stå inför uppgiften att gå igenom, ta ställning till och kanske göra sig av med ärvda ägodelar kan vara både tidskrävande och känslomässigt ansträngande – vi hjälper dig genom processen.

AV SVERIGES HANDELSKAMRAR FÖRORDNAD VÄRDERINGSMAN OBEROENDE OCH SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR VID VÄRDERING, SORTERING OCH AVVECKLING AV HEM OCH DÖDSBON.

Jag och min syster orkade inte ta tag i dödsboet efter vår mamma, vi var känslomässigt slut av allt annat som skulle ordnas – så skönt att få hjälp i detta projekt. Eva 47 år

Elisabeth kom in tidigt i processen och det kändes bra att kunna lämna nyckeln och samordningen av allt bestyr vid avvecklingen av min systers villa i Göteborg. Hon höll mig hela tiden uppdaterad med täta återkopplingar i mail och per telefon. Bengt 65 år

Jag bor Stockholm och lever hektiskt med arbete och familj. Det var mycket smidigt att vi kunde ses och arbeta intensivt över helgen. På drygt en dag blev vi klara med allt med mosters kvarlåtenskap, allt skulle vara klart till begravningen veckan efter. Björn 54 år